به سایت خاندان لیاقت خوش آمدید

محمد حسین لیاقت

محمد حسین لیاقت

محمد حسین لیاقت متولد7آبان1382در شهر اهواز میباشد و هم اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است.

وی همواره رابطهی نزدیک و صمیمی با افراد خانواده داشته و هیچگاه حمایت خود را از آنها دریغ نمیکند.
اوقات فراغتش را عمدتا ً بهآموختن زبان انگلیسی میپردازد و تسلط کاملی بر زبان انگلیسی دارد. مطالعه زبان و کتب انگلیسی از علایق همیشگی اوست ولی در کنار آن گاهی فیلم و سریال تماشا میکند. با این حال همواره اخبار و حواشی فوتبالی را نیز دنبال کرده و به کاسیاس دروازهبان اسپانیایی رئالمادرید علاقه زیادی دارد.

به صورت روزانه تمرینات خود را در رشته بوکس انجام میدهد و همواره آمادگی جسمانی خود را با ورزش و پیاده
روی روزانه حفظ میکند.
شخصیتی آرام ، سختکوش و مهماننواز دارد.

وی همواره به اصالت خود و عرب بودنش افتخار کرده و مانند دیگر اعراب انسانی خونگرم ، مهماننواز و غیرتمند است.

اهداف آینده:

وی همیشهبا ایمان به لطف و رحمت الهی به سوی آینده روشن گام برمیدارد و هیچگاه نا امید نمیشود و همواره بر سعی و تلاش خود جهت رسیدن به اهداف برتر ، میافزاید.

برای شروع نباید عالی باشی ولی برای اینکه عالی باشی باید شروع کنی